3D skiss Bellevue festlokal Roslagstull översikt

ÖVERSIKT

Tältlösning

Stor gräsplan

Yta för grillning

Dansgolv

3D skiss Bellevue festlokal Roslagstull 86 gäster

86 gäster bröllop

3D skiss Bellevue festlokal Roslagstull 90 gäster

90 gäster bröllop

3D skiss Bellevue festlokal Roslagstull 96 gäster

96 gäster

3D skiss Bellevue festlokal Roslagstull 110 gäster

110 gäster

3D skiss Bellevue festlokal Roslagstull 200 gäster

200 gäster

3D skiss Bellevue festlokal Roslagstull mingelevent

Mingelevent t.ex. 400 gäster