Översikt i 3D av Myntkrogen

ÖVERSIKT

Port Slottsbacken

Innergård

Krogen

Flygelsalen

WC

Hörsal

Mottagningsyta

Till PDF
Översikt i 3D av Myntkrogen Festvåning

ÖVERSIKT

Utställningsyta

Upp till 120 sittande

Utelounge

Garderob

Upp till 80
sittande

Till PDF
Placeringsskiss, Myntkrogen, 96 middagsgäster

96 gäster i flygelsalen

Till PDF
Placeringsskiss, Myntkrogen, 110 middagsgäster

110 gäster med scen i flygelsalen

Till PDF
Placeringsskiss, Myntkrogen, 120 middagsgäster

120 gäster i flygelsalen

Till PDF
Placeringsskiss, Myntkrogen, 120 middagsgäster långbord

120 gäster med scen i flygelsalen

Till PDF
Placeringsskiss, Myntkrogen, 64 middagsgäster

64 gäster i krogen

Till PDF
Placeringsskiss, Myntkrogen, 84 middagsgäster

84 gäster i krogen

Till PDF
Placeringsskiss, Myntkrogen, Mingelupplägg

Mingel i Flygelsalen

Till PDF
Placeringsskiss

Placeringsskiss, Myntkrogen, Mingelupplägg i krogen

Till PDF