Översikt i 3D, Eatery Nod i Kista

ÖVERSIKT FESTVÅNING

Entré

Trappa upp

Bar & Dans

Lounge

WC

Middag

Till PDF
Översikt i 3D, Eatery Nod i Kista

BANKETT upp till 500 gäster

Scen

WC

Dans / bar / mingel

Till PDF
Översikt i 3D, Eatery Nod i Kista

ÖVERSIKT SHOWROOM

Utställningsyta

Utställningsyta

Mat och mingel

WC

Till PDF
Placeringsskiss, Eatery Kista, 120 middagsgäster

EXEMPEL
120 middagsgäster + lounge

Till PDF
Placeringsskiss, Eatery Kista, 516 middagsgäster

516 gäster i solfjäder

Till PDF
Placeringsskiss, Eatery Kista, 544 middagsgäster

544 gäster vid runda bord

Till PDF
Placeringsskiss, Biosittning

Biosittning i festvåning

Denna bläddrare från bokalokal.se använder cookies. Läs mer.