Översikt i 3D av Nobelterrassen

ÖVERSIKT

Nobelterrassen

Angränsande Mälarsalen

WC

Terrass

Placeringsskiss, Nobelterrassen, 100 middagsgäster

100 gäster vid öar

Placeringsskiss, Nobelterrassen, 108 middagsgäster

108 gäster med honnörsbord

Placeringsskiss, Nobelterrassen, 200 middagsgäster

200 gäster vid långbord

Placeringsskiss, Nobelterrassen, 350 middagsgäster

350 gäster i anslutande Mälarsalen

Placeringsskiss, Nobelterrassen, 336 middagsgäster

336 gäster i anslutande Mälarsalen

Konferens med biosittning, Nobelterrassen, 140 pers

140 personer i biosittning