Översikt i 3D AGA / Sjö och land

Visualiseringar.

ÖVERSIKT

Kök/förråd

WC

Dansgolv

Entre

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, 60 middagsgäster

60 gäster

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, 80 middagsgäster

68 gäster

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, 84 middagsgäster

60 gäster

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, 120 middagsgäster

108 gäster

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, 80 middagsgäster

80 gäster i två salar

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, 56 middagsgäster

56 gäster vid öar

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, Biosittning

Biosittning

Till PDF
Placeringsskiss, AGA / Sjö och land, Mingel

Mingel

Till PDF